Kvalitetspolitik

Rutek A/S ønsker, af virksomhedens kunder, at blive opfattet som førende indenfor kvalitet og at alle leverancer opleves som kvalitetsleverancer. Kvalitetsleverancer er, når vi indfrier eller overgår vore kunders forventninger til kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed, og derved tilfører den enkelte kunde, ekstra værdi.Kvalitet 2 skaleret 321

Der skal ved rådgivning, udarbejdelse af tilbud og gennemførelse af ordrer arbejdes målrettet på at gøre kvalitet og fleksibilitet til nøgleord og stærke konkurrenceparametre.

Leverancerne skal, som minimum, svare til de specificerede krav og det skal tilstræbes, at fejl forebygges i alle led frem for efterfølgende afhjælpning.

Alle medarbejdere skal opfatte arbejdet med kvalitet som en fælles opgave og udvise den højeste grad af kvalitetsbevidsthed og give en høj grad af kundetilfredshed.

For at leve op til vores kvalitetspolitik vil vi:

  • Alle være ansvarlige for, kontinuerligt, at forbedre kvaliteten af vores processer, produkter og serviceydelser. 
  • Alle være ansvarlige for at identificere mulige effektivitetsforbedringer som kan tilføre øget værdi til vores kunder og virksomheden.
  • Altid sikre, gennem information, oplæring/uddannelse samt erfaring at den enkelte medarbejder har forudsætningerne og kvalifikationerne for at kunne udføre det konkrete arbejde.
  • Alle arbejde med åbenhed, ærlighed og med respekt for hinanden, gennem hele processen.
  • Understøtte og sikre kvaliteten af vores ydelser ved at have etableret, vedligeholde og løbende udvikle et kvalitetsstyringssystem, der mindst svarer til kravene i DS/EN ISO 9001:2008 og ISO 3834-2:2006.

 

Webdesign: BUCHS AS