HSE

(Health - Safety - Environment)

Sundhed, sikkerhed og miljø håndteres seriøst af alle medarbejdere hos Rutek A/S.

Ansvaret for HSE hos Rutek A/S er placeret hos en medarbejdervalgt HSE ansvarlig, som i dagligdagen sørger for at regler og procedurer relateret til HSE implementeres og overholdes.

Den HSE ansvarlige har et tæt samarbejde med vores kvalitetsansvarlige for, at sikre den bedste produktkvalitet under hensyntagen til vore medarbejderes sundhed og sikkerhed. Det er dog altid alle medarbejderes pligt og ansvar at der produceres med omtanke, således at Rutek A/S minimerer den interne og eksterne miljøbelastning.

Webdesign: BUCHS AS